(Ελληνικά) ΒΡΑΒΕΥΣΗ της «Methexis Foundation www.m-f.gr » ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΡΡΑΚΟ (15/8/2013).