Το “Λογότυπο” του mf

Στάδια κατασκευής του “Λογότυπου” του mf με πρότυπο το “αλογάκι” του mf από το Μουσείο της Ακρόπολης. Η ένωση των γραμμάτων “m”  και “f”