ΜΑΝΙΑΤΕΣ

« Μάνη- Γιάννινα: Το 8ο Σύνταγμα περνά….»
«(Με πολλούς Μανιάτες) ….Το 8ο Σύνταγμα περνά, ετάχθη για τα Γιάννενα.
Στη Μανολιάσας τα βουνά, πάσι να πολεμήσουσι, τη Μάνη να τιμήσουσι…
Θα μείνουσι πολλά κορμιά για της Ελλάς τη Λευτεριά..» (μανιάτικο μοιρολόι).
Αφιερωμένη στην προσφορά και θυσία Μανιατών στους Αγώνες του 1912- 13 για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, ήταν η εκπομπή της τηλεοπτικής παραγωγής «Εν Χορώ».
Στο 1ο μέρος της εκπομπής παρουσιάστηκαν στοιχεία της πορείας του 8ου Συντάγματος και της συμμετοχής του στη μεγάλη μάχη των Ιωαννίνων, ενώ στο 2ο, οι προσκεκλημένοι Μανιάτες του Δήμου Οιτύλου Λακωνίας, παρουσιίασαν χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Μανιατών και του τόπου τους (της Αποσκερής και Προσηλιακής Μάνης), του τόπου των φημισμένων πολεμιστών, του Ταΰγετου και του Ταίναρου, των 800 πύργων και 1000 εκκλησιών, του περίφημου μανιάτικου μοιρολογιού, του «γδικιωμού» κ.α.
……………………………………………………….
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ «ΕΝ ΧΟΡΩ»
«Μια εκπομπή για την Παράδοση και τον Πολιτισμό»
Υπεύθυνοι Παραγωγής: Ηλίας Γκαρτζονίκας, Δημήτρης Γκαρτζονίκας
Ιστοσελίδα: http://www.enxoro.gr