“Κήποι Ζαγορίου” Methexis Foundation -Εκπομπή Ορίζοντας “Βικάκι”

Φωτογραφικό υλικό από παλαιότερη εξόρμηση. Στους Κήπους Ζαγορίου και στο τρίτοξο γεφύρι καταλήγει μια καταπληκτική διάσχιση γνωστή ως “Βικάκι”, η οποία ξεκινάει από την Μονή Ρογκοβού (κοντά στο Τσεπέλοβο)