ΕΝ ΧΟΡΩ, ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΝΑ, ΜΕΡΟΣ Α

Η θεματολογία των πάνω από 150 εκπομπών ως σήμερα, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα του Χώρου και παρουσιάζεται χωρισμένη σε τομείς όπως: της καταγραφής τόπων της Ηπείρου, παρουσίασης της Παράδοσης περιοχών της Ελλάδας και σχέση με την Ηπειρώτικη, παρουσίασης προσώπων, παρουσίασης εθίμων και γιορτών, προβολής έργου φορέων, παρουσίασης εκδόσεων, παρουσίασης ομάδων πληθυσμού στην Ήπειρο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, παρουσίασης εκπομπών γενικής θεματολογίας.
Οι περίπου 150 εκπομπές αποτελούν ίσως την μεγαλύτερη βάση δεδομένων σε οπτικοακουστικό υλικό για την Ήπειρο, ενώ ο τρόπος παρουσίασης και η ουσία της γενικότερα απετέλεσαν θέμα σε διεθνή συνέδρια (Αθήνα, Κρήτη) υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού. Παράλληλα ή εκπομπή έχει βραβευτεί από φορείς, ενώ ένα μεγάλο φάσμα εφημερίδων και περιοδικών σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο έχει ευμενώς αναφερθεί σε αυτή.