ΒΛΑΧΟΙ

Μια καταγραφή για τους ελληνόφωνους Βλάχους. Υπεύθυνοι Παραγωγής: Ηλίας και Δημήτρης Γκαρτζονίκας

A recording/documentation of the Greek-speaking Vlachs. Production Managers:  Ilias and Dimitris Gartzonikas