(Ελληνικά) RODOPI CHALLENGE (50 ΜΙΛΊΩΝ) ΤΙΣ 25 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2014