(Ελληνικά) O Χρήστος Κατσάνος, στην αφίσα του HORTIATIS TRAIL RUN