(Ελληνικά) Methexis Foundation & ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ: ROUT, ΕΚΚΙΝΗΣΗ 164 ΧΛΜ (18/10/2013)