(Ελληνικά) ECOMARATHON 2013 -Moiecieu de Sus, Ρουμανία. Ο Χ.Δ. Κατσάνος του “mf”-“Ορίζοντα” με 5:19:43