(Ελληνικά) Ηπειρώτικα ρακοκάζανα από το Methexis στην Κοσμηρά και το 2014