(Ελληνικά) 1/6/2014: Σύναξη στελεχών του Ήπειρος TV1 φιλοξενούμενοι του Mr-Tv1 Κώστα Γεωργούλα