(Ελληνικά) (Μοναδική Εκτέλεση) Π.Λούκας-Σ.Σιάτρας-Αν. Κυρίτσης: Αι γενεαί πάσαι