ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ: «Διοργάνωση Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος στο Δήμο Ζαγορίου»

Πρόταση: «Διοργάνωση Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος στο Δήμο Ζαγορίου»

 

Ονομασία Αγώνα :  «Zagori Mountain Trail»

 

Τοποθεσία : Βίκος Ζαγορίου

 

Χρόνος υλοποίησης Αγώνα : Καλοκαίρι – Δεύτερο Δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2011.

     

Για την προμελέτη συνεργάσθηκαν οι :

 

Δημήτρης Γκαρτζονίκας Project Manager N.K.U.A.- M.Sc. AgronomistΣύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης Χρήστος Δ. Κατσάνος M.Sc. Γεωπόνος, ΜΒΑ –Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Γιώργος Αναστασίου Δασολόγος / Περιβαλλοντολόγος Ηλίας ΓκαρτζονίκαςΠαραγωγή «Ορίζοντας»

Ιωάννινα 25.02.2011

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα προμελέτη διατίθεται αποκλειστικά στο Δήμο Ζαγορίου για τη διοργάνωση του  Αγώνα Ορεινού  Τρεξίματος

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

 

…. ΣΕΛ: 18 ..  Η πρόκληση για τον Νέο Δήμο Ζαγορίου

 

Ο νέος Δήμος μπροστά σε αυτή την νέα πρόκληση  της διοργάνωσης ενός αρχικώς Πανελλήνιου και μετέπειτα Διεθνούς Αγώνα ορεινού τρεξίματος πλέον των ωφελειών μπορεί να αποκομίσει στοιχεία όπως  τα παρακάτω :

 

 1. H περιοχή θα δώσει στους επισκέπτες την ευκαιρία να επιμηκύνουν το χρόνο διακοπών τους
 2. O πληθυσμός της περιοχής θα συμμετέχει στην  διαδικασία του τελικού σχεδιασμού
 3. Η περιοχή θα προωθήσει, θα προβάλλει και θα διαφημίσει το τουριστικό της προϊόν
 4. Η συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών του Δήμου ώστε να υπάρξει  ένας ορθολογικός σχεδιασμός των εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 5. Τα οφέλη από την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο Δήμο Ζαγορίου

 

Τελικά Αποτελέσματα:

 

Με την σωστή προώθηση προσδοκούμε:

 

 • Ανάδειξη του Αθλήματος του Ορεινού Τρεξίματος & Περιπέτειας στην Ήπειρο
 • Προσέλκυση Αθλητών –Τουριστών
 • Εκκίνηση  επίλυσης της εποχικότητας του τουριστικού προϊόντος  στο Ζαγόρι
 • Ανάδειξη του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος
 • Ανάδειξη πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος
 • Κινητοποίηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Μοχλός εκκίνησης  ο Αγώνας και για άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 • Συγκράτηση του πληθυσμού της Υπαίθρου