Παράδειγμα εθελοντισμού -Rodopi Ultra Trail Volunteers

Rodopi Ultra Trail Volunteers | Facebook

Οι άλλοι άνθρωποι του ROUT, οι εθελοντές του, Η ψυχή του μοναδικού ελληνικού αγώνα trail των 100 μιλίων, οι αφανείς ήρωες της υπόθεσης ROUT.