(Ελληνικά) Ο “Ορίζοντας” και το “mf” συναντά τους άλλους εθελοντές του «Rodopi Advendurun 100 miles»