(Ελληνικά) ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ: Γιάννης Κρέκας, 1ος Νικητής ILR 30 km