(Ελληνικά) Βράβευση “Oρίζοντα”- “Methexis” για τη συνεργασία “Στον γύρο λίμνης Ιωαννίνων”