(Ελληνικά) Βάλια Κάλντα – “Λίμνες Φλέγγα” -Ιούλιος 2013