Σκοποί

METHEXIS FOUNDATION 

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

Τα ιδρυτικά μέλη της έχουν την συναντίληψη, ότι τις τελευταίες δεκαετίες το κύριο γνώρισμα της ανθρώπινης ύπαρξης  αποτελεί η απόλυτη εξειδίκευση του ατόμου και ότι  η ομαδοποίηση του ανθρώπου σε “groups” κοινών χαρακτηριστικών, απορρόφησε από την ανθρώπινη προσωπικότητα οτιδήποτε άλλο έξω από τον τομέα της εξειδίκευσης του καθενός.  Η αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης οδήγησαν στην ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση κατανάλωσης, στην ελάττωση της παραγωγής χρήσιμων πραγμάτων και σε μια άνευ όρου παθητικότητα.

Εκείνες οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν  οδήγησαν   τους “οικουμενικούς  ανθρώπους” που έζησαν για χιλιάδες χρόνια στον πλανήτη μας,  σε εξαφάνιση. Ο άνθρωπος για να εξασφαλίσει την ανάγκη του για σιγουριά και βεβαιότητα έγινε ανίσχυρος συνδέθηκε με την μοναχικότητα και το έντονο άγχος, χάνοντας την πραγματική προσωπική ζωή και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Τα ιδρυτικά μέλη της κίνησης πιστεύουν στη διαφορετική  προσέγγιση της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ» εισάγοντας τον όρο «ΤΕΧΝΗ»  μέσα στην ανθρώπινη κοινότητα.

Η ιδέα δε τη Τέχνης της Καθημερινότητας γίνεται «ΠΡΑΞΗ» μέσω της “Μέθεξις” όπως προστάζει και ο ορισμός της. Αναλύοντας επισημαίνουμε     ότι όλοι οφείλουμε  να δραστηριοποιηθούμε  με ενέργειες που σχετίζονται με το πνεύμα, το σώμα , την επιστήμη, την τέχνη,  τον πολιτισμό, τη φύση, μέσα σ΄ αυτό το δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον που θέτει το γνωστό παγκόσμιο σύστημα με την έλλειψη χρόνου και χρήματος.

Οι όποιες ποιοτικές δραστηριότητες εκτός της εργασίας ενός μέσου οικογενειακού μοντέλου, ιδίως για τους γονείς, αποτελούν πλέον πολυτέλεια. Πνευματικές ιδιαιτερότητες, μικρά ταλέντα, ανησυχίες ανθρώπων χάνονται καθημερινά δίπλα μας  και δεν προστατεύονται.  Η επικίνδυνη συρρίκνωση της οποιαδήποτε πνευματικής ή άλλης  άσκησης με πρόσχημα την εξειδίκευση και η μη μέθεξη , δηλαδή η μη παραγωγή ιδεών και πράξης, καταπιέζουν εμάς και τον διπλανό μας, κάτι που το συζητούμε ευρέως όλοι μας.

Τα μέλη της κίνησης προσπαθούν  να καλύψουν μια εσωτερική τους ανάγκη, για να επικοινωνήσουν με όμοιους τους και να βελτιώσουν τις προσδοκίες τους και τον τρόπο ζωής που έχουν επιλέξει.

Το κάνουν γιατί πιστεύουν ότι υπάρχουν κι άλλοι φίλοι που μπορούν να ανταλλάξουν ανάλογες εμπειρίες και γιατί ίσως μπορέσουν να στηρίξουν νέα μέλη σε Ελληνικό και Παγκόσμιο επίπεδο.

Θεωρήσαμε λοιπόν ότι τα αντίστοιχα ιδρύματα εταιριών, συλλόγων  ή πολιτικών φορέων και άλλων έχουν συγκεκριμένα  καλούπια, ιεραρχίες και αποτελούν συστήματα που λίγο πολύ τα ιδρυτικά μέλη έχουν «περπατήσει», ώστε να μην θέλουν να δημιουργήσουν κάτι αντίστοιχο. Πιστεύουμε ότι τα  συγκεκριμένα συστήματα  δεν αποδίδουν πλέον  ικανοποιητικά στην παραγωγή ιδεών.  Η διαφορά μεταξύ των «ιδεών» που οδηγούν στην ενεργό σκέψη και των προκατασκευασμένων «ιδεολογιών» μας οδήγησαν  σε ένα νέο «think tank» αυτό  της «mf» , με γνώμονα την φιλία και την κοινή διαδρομή και η ζήτηση όλο και περισσότερων φίλων που θέλουν να συμμετάσχουν, έτσι ώστε να παραχθούν νέες ιδέες σχετικές με τις σημερινές ανάγκες του ανθρώπου.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ mf

  • Η συμμετοχή και δράση του ΑΝΘΡΩΠΟΥ μέσω της «Μέθεξις» στην Τέχνη Της Καθημερινότητας  ή “The Daily Art” πιστεύοντας ότι η Τέχνη του 21ου αιώνα  είναι η «ΠΡΑΞΗ», η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ στην οποιασδήποτε μορφής μικρής ή μεγάλης ΤΕΧΝΗΣ, σε πολιτιστικές δράσεις, περιβαλλοντικές, αθλητικές και άλλες με γνώμονα την ικανοποίηση των μη ανεπτυγμένων πλευρών της προσωπικότητας του ή των ανησυχιών του. Η καλύτερη εκμετάλλευση του χρόνου ανάπαυσης που σήμερα σπαταλάται  κατά το μεγαλύτερο μέρος του στην κατανάλωση ή στα θεάματα. Η χρήση διεθνών μοντέλων, βιωμάτων, εργαλείων  και τεχνικών για την ανάπτυξη των ξεχωριστών προσόντων και δεξιοτήτων που διαθέτει ο καθένας μας. Η ανάπτυξη της επικοινωνίας μέσα από τα «κανάλια» της σύγχρονης ζωής. Ανάπτυξη τεχνικών για την εξάλειψη της παθητικής στάσης ζωής ακόμη και στον χρόνο ανάπαυσης,  και ανάπτυξη μεθόδων για την επίλυση του προβλήματος αδυναμίας προγραμματισμού τέτοιων ενεργειών από τον καθημερινό άνθρωπο.
  •  Η στήριξη & διεξαγωγή εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα πολιτιστικής, αθλητικής παιδείας , περιβαλλοντικής προστασίας για την αναβάθμιση της καθημερινότητας.
  • Η διοργάνωση ή δημιουργία σχολών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων ποικίλων θεμάτων
  • H υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, mentoring, κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης .
  • Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για παροχή βοήθειας στο κοινωνικό σύνολο
  • Η δημιουργία Λέσχης Φίλων της Κίνησης
  • Συνεργασία με άλλους φορείς για την προστασία της χλωρίδα και πανίδας των ευαίσθητων οικοσυστημάτων
  • Η συνεργασία με τοπικούς και εθνικούς φορείς για καταγραφή, σωτηρία, συντήρηση και ανάδειξη πολιτιστικών και φυσικών πόρων
  • Η Υπογραφή Μνημονίων συνεργασίας με άλλους φορείς παρόμοιου ενδιαφέροντος στη Ελλάδα και το Εξωτερικό.
  • Η ανάπτυξη του Εθελοντικού Πνεύματος
  • Η υποβολή  πολιτιστικών – τουριστικών  προτάσεων για την υλοποίηση   δράσεων  σχετικών με  την πολιτιστική και τουριστική ανάδειξη – ανάπτυξη,
  • Η εθελοντική συμμετοχή σε  έργα βελτίωσης και συντήρησης καθώς και η εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών υλοποίησής τους,
  • Η συμμετοχή με άλλους φορείς σε έργα, ενέργειες, παρεμβάσεις και προγράμματα που αφορούν την αναβάθμιση της καθημερινότητας των ανθρώπων
  • Η προβολή της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών  και η προώθηση των παραγόμενων προϊόντων της, η οποία μπορεί να λάβει άτυπη ή και τυπική και οργανωμένη μορφή.
  • Η ανάδειξη, αξιοποίηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μνημείων της χώρας μας και όχι μόνο.
  • Η διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και η ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα.
  • H παραγωγή έντυπου , ηλεκτρονικού  ή κάθε άλλου , υλικού προβολής δραστηριοτήτων
  • Η ανάπτυξη ειδικών προτύπων  για την ανάδειξη και προώθηση δράσεων και ενεργειών.